Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Alles op www.theaterhuisgorinchem.nl zoals fotomateriaal, teksten, beelden en geluiden zijn eigendom van de eigenaar van de website theaterhuisgorinchem

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist. Om toestemming te vragen kan er een schriftelijk verzoek worden ingediend via [email protected]

Het materiaal mag dus niet zomaar gebruikt worden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij proberen de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.theaterhuisgorinchem.nl te kunnen raadplegen.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.